NEWSLETTER

Odnoklasniki Vkontakte Facebook Instagram Google Plus

«Оптика Очі» on Kotsyubynsky (Vinnitsa)

  • Kotsyubynskogo Str. 11

  • (096)589-61-51
  • Opening Hours:

    Monday - 8-30 - 18-00, Tuesday - 8-30 - 19-00, Wednesday - 8-30 - 19-00, Thursday - 8-30 - 19-00, Friday - 8-30 - 19-00, Saturday - 8-30 - 18-00, Sunday - 8-30 - 18-00

  • To clarify the schedule of work of doctors / optometrists, please call the salon.